Chipotle prášek 10 g

Green Jalapeño prášek 10 g

Kashmiri chilli prášek 10 g

Habanero prášek 10 g